A l’è sire, a l’è tardi (è sera, è tardi)

  • A l’è sire, a l’è tardi (è sera, è tardi), da repertorio popolare di Premana

 

sidoremifad-luiraffimartilamano3-luiraffimarti

al è sire al è tardi-luiraffimarti

Stampa:

stampante- luiraffimarti
Ascolta:

Testo

 

In dò vèet o Gioan con scià ‘l gèrlo,
sentèt mighè ‘l campàan a sonà
àglie sonè da sagre, da festè,
l è tridì ch’ai và drée a sonà

Al è sire al è tardi
al è ore de ‘ndà a mol él ca- vrè,
agli’è schisc, a gli’è magre
ma de lacc aglién fa un péc

Potrebbe piacerti anche